חדשות

תערוכות
חדשות
אלופי ישראל
גורים למכירה
תקן של גזע
מאמרים וכתובות
קניות ועסקים
קישורים
ספרייה הכלב


 

22 - 23.06.2007 Night of the BRT

P1010005.JPG (166362 bytes) P1010013.JPG (152997 bytes) P1010014.JPG (97718 bytes) P1010021.JPG (159909 bytes) P1010024.JPG (120816 bytes) P1010025.JPG (204350 bytes) P1010031.JPG (177972 bytes) P1010032.JPG (163478 bytes) P1010034.JPG (108981 bytes) P1010037.JPG (260340 bytes) P1010039.JPG (344911 bytes) P1010041.JPG (159401 bytes) P1010044.JPG (292136 bytes) P1010045.JPG (57923 bytes) P1010053.JPG (628131 bytes) P1010055.JPG (338992 bytes) P1010064.JPG (246040 bytes) P1010065.JPG (216687 bytes) P1010070.JPG (117450 bytes) P1010076.JPG (333107 bytes) P1010077.JPG (253534 bytes) P1010080.JPG (158992 bytes) P1010090.JPG (159963 bytes)

Next morning...

P1010091.JPG (124698 bytes) P1010099.JPG (647604 bytes) P1010101.JPG (220783 bytes) P1010104.JPG (193240 bytes) P1010105.JPG (238327 bytes) P1010108.JPG (658035 bytes) P1010109.JPG (629477 bytes) P1010119.JPG (643279 bytes) P1010120.JPG (305211 bytes) P1010121.JPG (659508 bytes) P1010122.JPG (651086 bytes) P1010123.JPG (629782 bytes) P1010124.JPG (638632 bytes) P1010125.JPG (664244 bytes) P1010131.JPG (201052 bytes) P1010132.JPG (657989 bytes)

International show Mayan Harod 12.05.2007

intershow_may_12_2007a 001.jpg (642975 bytes) intershow_may_12_2007a 002.jpg (639542 bytes) intershow_may_12_2007a 023.jpg (645003 bytes) intershow_may_12_2007a 024.jpg (639737 bytes) intershow_may_12_2007a 025.jpg (622150 bytes)intershow_may_12_2007a 031.jpg (642852 bytes) intershow_may_12_2007a 033.jpg (657095 bytes) intershow_may_12_2007a 044.jpg (647529 bytes) intershow_may_12_2007a 086.jpg (638817 bytes) intershow_may_12_2007a 102.jpg (643916 bytes)intershow_may_12_2007a 037.jpg (660880 bytes) intershow_may_12_2007a 038.jpg (671691 bytes) intershow_may_12_2007a 041.jpg (700247 bytes)intershow_may_12_2007a 011.jpg (670442 bytes) intershow_may_12_2007a 014.jpg (663241 bytes) intershow_may_12_2007a 005.jpg (671656 bytes) intershow_may_12_2007a 042.jpg (695503 bytes) intershow_may_12_2007a 043.jpg (701676 bytes) 

 

 intershow_may_12_2007 003.jpg (618016 bytes)intershow_may_12_2007 005.jpg (621544 bytes) intershow_may_12_2007 006.jpg (637672 bytes) intershow_may_12_2007 001.jpg (653431 bytes) intershow_may_12_2007 004.jpg (673384 bytes)intershow_may_12_2007 008.jpg (655821 bytes) intershow_may_12_2007 009.jpg (668007 bytes) intershow_may_12_2007 011.jpg (686905 bytes) intershow_may_12_2007 012.jpg (692162 bytes) intershow_may_12_2007a 096.jpg (663889 bytes)intershow_may_12_2007a 107.jpg (676970 bytes) intershow_may_12_2007a 108.jpg (623192 bytes) intershow_may_12_2007a 110.jpg (626429 bytes) intershow_may_12_2007a 095.jpg (633552 bytes)   

Show results here

יום קיף טרייר רוסי שחור בצפון 03/04/2007

 

 

picnik16.jpg (677277 bytes) picnik9.jpg (634240 bytes) picnik3.jpg (667183 bytes) picnik17.jpg (639246 bytes) picnik2.jpg (680538 bytes) picnik18.jpg (601610 bytes) picnik14.jpg (640627 bytes) picnik67.JPG (108065 bytes) picnik10.jpg (615753 bytes) picnik19.jpg (656472 bytes) picnik3a.jpg (639918 bytes) picnik3b.jpg (669577 bytes)picnik4.jpg (652244 bytes) picnik3e.jpg (684938 bytes) picnik3d.jpg (626739 bytes) picnik7.jpg (613040 bytes) picnik3s.jpg (671438 bytes) picnik3t.jpg (655065 bytes)picnik3f.jpg (673801 bytes) picnik3g.jpg (628307 bytes)picnik3m.jpg (650495 bytes) picnik3q.jpg (668071 bytes) picnik3r.jpg (641634 bytes) picnik3o.jpg (664943 bytes)  picnik45.jpg (115069 bytes) picknik5a.JPG (124957 bytes) picnik34.JPG (126353 bytes) picnik11.jpg (666108 bytes) picnik12.jpg (656467 bytes) picnik13.jpg (615417 bytes) picnik15.jpg (670917 bytes) picnik6.jpg (656361 bytes) picnik8.jpg (618300 bytes) picnik3c.jpg (681041 bytes) picnik3j.jpg (651785 bytes) picnik3l.jpg (658453 bytes) picnik3x.jpg (657588 bytes) picnik3n.jpg (657959 bytes) picnik3v.jpg (645833 bytes) picnik3y.jpg (632289 bytes) picnik3z.jpg (666316 bytes) 

 

 

Home ] Up ] תערוכות ] [ חדשות ] אלופי ישראל ] גורים למכירה ] תקן של גזע ] מאמרים וכתובות ] קניות ועסקים ] קישורים ] ספרייה הכלב ]